Při výpadku sítě jsou veškeré údaje chráněny a vlastní provoz systému je zajištěn lokálním záložním zdrojem a to až do spuštění centrálního záložního zdroje.