Signalizační systém produktové řady MediCall

MDC SV05

Signalizační systém MDC SV05 z programové řady MediCall je určen pro oblast zdravotnictví, sociální sféru, sanatoria, lázeňské domy apod. Nad rámec standardní signalizace lze systém rozšiřovat o hovorové prvky umožňující jednostrannou komunikaci směrem ke klientům tzn. centrální hlášení. Systém může pracovat jako celek nebo v případě potřeby je možné pouhým stiskem tlačítka vytvořit samostatné podsystémy, které pracují zcela autonomně. Tato funkce najde uplatnění ve všech provozech, kde jsou využívána přechodná stanoviště personálu, např. při denních službách. Umožňuje efektivní komunikaci personálu s pacienty včetně možností rozšiřování systému o další prvky a funkcionality.Systém MDC SV05 je souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Všechny produkty programu MediCall jsou zaměřeny na vysoké nároky současných moderních provozů s důrazem na komfort a jednoduchost obsluhy.