Spolehlivost provozu systému je mimo jiné zajišťována autodiagnostickými funkcemi, které zajišťují monitoring nad jeho provozem. V případě odpojení či poruchy koncového prvku je tato skutečnost vyhodnocena a indikována. Veškeré chyby a závady jsou přenášeny v reálném čase s důrazem na jejich neprodlené odstranění.