Veškerý provoz systému (jednotlivá volání, hovorová spojení, registrace, alarmy apod.) jsou zaznamenávány a archivovány. Tyto záznamy je možno zpětně prohlížet prostřednictvím terminálu personálu nebo PC.