Standardně je registrace personálu v systému realizována prostřednictvím tlačítek k tomu určených. V tomto případě se jedná o anonymní registraci bez možnosti zdravotnický personál identifikovat. Za účelem zajištění dohledu nad provozem systému je možno zvolit registraci personálu prostřednictvím RFID čteček. Tato funkcionalita umožňuje identifikovat zdravotnický personál individuálně dle přidělených tagů. Rovněž lze personál rozlišit dle různých úrovní – lékaři, střední zdravotnický personál, pomocný personál apod.